Bookmark and Share Add to Favorites

จุดส่งสินค้าโดยรถตู้โดยสาร - รถทัวร์ ป1.,ป2.

สายที่ 1 อุบลราชธานี - ภูเก็ต  รถทัวร์สาย 816
++++++++++++++++
ส่งสินค้าวันเสาร์ - อาทิตย์ สินค้าถึงจุดหมายในวันถัดไป
อุบลราชธานี

ศรีสะเกษ
สุรินทร์
บุรีรัมย์
โคราช
ปากช่อง
สระบุรี
อนุสาวรีย์
เพชรบุรี
ชะอำ
หัวหิน
ประจวบ
เขาโพธ์
ปฐมพร
สุราษฎร์(วังกุ้ง)
ตะกั่วทุ่ง
ถลาง
ภูเก็ต
++++++++++++

สายที่ 2 
เลย-โคราช-พัทยา-ระยอง ป.1


ระยอง
พัทยา
สัตหีบ
อ่าวอุดม
ศรีราชา
ฉะเชิงเทรา
ปากช่อง
สีคิ้ว
ด่านขุนทด
โคราช
ชัยภูมิ
บำเน็จณรงค์
แก้งคร้อ
ภูเขียว
เพชรบูรณ์
ลำนารายณ์
ชุมแพ
หนองหิน
วังสะพุง
เชียงคาน
เลย

++++++++++
สาย 3  
กาญจนบุรี หนองคาย
 

กาญจนบุรี
อู่ทอง
สุพรรณ
อ่างทอง
สระบุรี
ปากช่อง
โคราช
บ้านไผ่
ขอนแก่น
เขาสวนกวาง
โนนสะอาด
กุมภวาปี
อุดรธานี
น้ำสวย
หนองคาย
+++++++++++++

ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ หากต้องการสินค้าจำนวนมาก...ไร่น้ำทิพย์ สามารถส่งทางรถขนส่งเอกชน/รถบขส./รถตู้โดยสาร ได้แล้วนะครับ