Bookmark and Share Add to Favorites

แชร์ : วิธีการปลูกแก่นตะวัน-ไร่น้ำทิพย์

การปลูกแก่นตะวัน

แก่นตะวัน ชอบดินร่วน ที่มีอินทรีย์วัตถุเยอะพอสมควร ปลูกได้ทุกฤดู แต่ความสามารถในการเจริญเติบโตไม่เหมือนกัน ต้องอาศัยการดูแลเอาใจใส่ในบางเรื่อง ซึ่งจะต้องเป็นการเรียนรู้โดยปฏิบัติจริง ครับ

** การปลูกแก่นตะวันนี้ ผม copy มาจากเว็ปวิชาการแห่งหนึ่งเมื่อนานมาแล้ว และเพิ่มเติม หรือ comment ในสิ่งที่ไร่เราปฏิบัติเอง โดยอาจจะไม่เหมือนกับไร่อื่นครับ

ขั้นตอนการเพาะต้นกล้า

1.นำหัวพันธุ์ที่เตรียมไว้ไปบ่มในความเย็นที่อุณหภูมิ 5 องศา เป็นเวลา 3-4 สัปดาห์  เพื่อเร่งตาพันธุ์ (บางสายพันธุ์ก็น้อยกว่านั้นครับ)  (ข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เพราะเราบ่มให้แล้วครับ)


 

 

2.จากนั้นนำหัวพันธุ์ที่บ่มแล้ว มาตัดแบ่งเป็นชิ้น โดย 1 ชิ้นให้มี 3 ตา ขึ้นไป (เรื่องการตัดแต่งนี้ แล้วแต่วิทยายุทธ์ของแต่ละที่เลยครับ)

3.ก่อนเพาะควรแช่ยากันเชื้อราประมาณ 20 นาที // หากเป็นการปลูกที่ไม่ใช้สารเคมี ของไร่น้ำทิพย์ ใช้วิธีการแช่หัวพันธ์กับน้ำปูน ประมาณ 5 นาที เพื่อฆ่าเชื้อรา จากนั้นพักให้แห้งปูนแดง เท่านั้นนะครับเนื้อจะออกสีส้มๆ ห้ามใช้ปูนที่ผสมสีเสียดแล้ว (สีแดงเลือดหมู)

4.เตรียมแกลบดำ

 

5.ใช้ถาดเพาะขนาด 60 หลุม นำแกลบดำที่เตรียมไว้เทลงในถาดเพาะให้พอดีหลุม6.นำชิ้นพันธุ์ที่เตรียมไว้ ฝังลงในหลุมถาดเพาะให้ท่วมหัวพันธุ์

7.รดน้ำเช้า-เย็น

8.รอจนต้นกล้าอ่อนโตโดยให้มีขนาดความสูงของต้นประมาณ 5-10 ซม.  หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่

ขั้นตอนการปลูกลงแปลง

1.วัดระยะห่างระหว่างต้น 50 ซม. หรือปรับระยะได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่ครับ

2.ขุดหลุมขนาด 10x15 ซม.นำต้นกล้าที่ได้ขนาดลงปลูก  หรือปรับระยะได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่ครับ

 

3.รดน้ำเช้า-เย็น  หรือตามสภาพพื้นที่ครับระยะการใส่ปุ๋ย

ของไร่น้ำทิพย์ ไม่มีการใช้ปุ๋ย  ไร่เราใช้มูลใส้เดือน / ขี้วัว / กากกาแฟ เป็นหลัก

ระยะการเก็บเกี่ยวผลผลิต

เนื่องจากแก่นตะวันเป็นพืชอายุสั้นประมาณ 4 เดือน ก็สามารถเก็บผลผลิตได้

ในช่วงอายุ 60 วัน แก่นตะวันจะเริ่มออกดอกและสะสมสารที่มีประโยชน์ต่างๆไว้ในลำต้นและใบ

จนอายุประมาณ 120 วัน ดอกจะร่วง ต้นจะเริ่มแห้งเหี่ยวจากยอดประมาณ 50 % ของต้น  ก็ให้เริ่มเก็บผลผลิตได้เลย  โดยใช้วิธีขุด หรือถอน ครับ


 

หลังจากขุดแล้ว ล้างน้ำให้สะอาด - แช่ตู้เย็นเลยนะครับ เพื่อป้องกันการเหี่ยว..

 ** ภาพ จากไร่น้ำทิพย์ครับ

** เนื้อหา ส่วนหนึ่งจากการ copy มาจาก web ส่วนหนึ่งมาจากประสบการณ์ของเราเอง