Bookmark and Share Add to Favorites

แก่นตะวัน ในบทความทางวิชาการของ Food Wiki

 

Jerusalem Artichoke / แก่นตะวัน

เรียบเรียงโดย :

 

 
 

 

แก่นตะวัน อาจเรียกว่า แห้วบัวตอง (Jerusalem Artichoke หรือ Sunchoke) เป็นพืชหัว (tuber crop) มีชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Helianthus tuberosus
มีถิ่นกำเนิดแถบทวีปอเมริกาเหนือ และได้มีการนำมาปลูกในแถบทวีปยุโรปอย่างแพร่หลาย ในเขตหนาว เขตกึ่งหนาว และเขตร้อน เช่น ในประเทศอินเดีย
และมีการนำมาปลูกในหลายจังหวัดของประเทศไทย หัวแก่นตะวันใช้บริโภค เป็นอาหาร มีสรรพคุณที่ดีต่อสุขภาพ อุดมด้วยเส้นใยอาหาร (
dietary fiber)
ที่ประกอบด้วยพอลิแซ็กคาไรด์ (polysaccharide) ได้แก่ อินูลิน (
Inulin) และโอลิโกแซ็กคาไรด์ (oligosaccharde) คือ oligofructose ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นพรีไบโอติก (prebiotic)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

แก่นตะวันเป็นพืชล้มลุกตระกูลเดียวกับทานตะวันลำต้นมีความสูงประมาณ 1.5 - 2.0 เมตร มีขนคล้ายหนามกระจายทั่วลำต้นและใบ มีดอกสีเหลืองคล้ายดอกบัวตอง
แต่มีขนาดเล็กกว่า มีหัว (tuber) รูปร่างคล้าย
ขิงเปลือกหัวเป็นผิวสีน้ำตาลอ่อน เนื้อในสีขาว และกรอบคล้ายแห้วดิบ มีรสหวานเล็กน้อย อายุการเก็บเกี่ยวหัว ประมาณ 110-120 วัน

สรรพคุณต่อสุขภาพ

แก่นตะวันเป็นพืชอาหารเพื่อสุขภาพ (functional food) เป็นแหล่งของคาร์โบไฮเดรต (carbohydrate) ซึ่งส่วนใหญ่ในหัวแก่นตะวันพบมากในรูป อินูลิน (inulin)
16-39 เปอร์เซ็นต์ อินูลินเป็นพอลิเมอร์ของน้ำตาลฟรักโทส (
fructose) เชื่อมต่อกันด้วยพันธะไกลโคไซด์ (glycosidic bond) ซึ่งร่างกายไม่สามารถย่อยได้ในกระเพาะ
อาหารและลำไส้เล็ก จึงไม่ให้พลังงาน แต่จะอยู่ในระบบทางเดินอาหารเป็นเวลานาน ทำให้ไม่รู้สึกหิว จึงกินอาหารได้น้อยลง แต่สารอาหารเหล่านี้สามารถถูกย่อยได้ด้วย
จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในลำไส้ใหญ่ จึงมีคุณสมบัติเป็นพรีไบโอติก (
prebiotic) ช่วยดูดซับสารพิษในลำไส้ใหญ่ และควบคุมการขับถ่ายให้เป็นปกติ สร้างภูมิคุ้มกันโรค 
การเสริมสารสกัดแก่นตะวัน นำมาใช้เป็นส่วนผสมของอาหารสัตว์ เช่น สุกร สุนัข ช่วยลดปริมาณแอมโมเนียในระบบทางเดินอาหารและในสิ่งขับถ่ายได้ ทำให้ลดปริมาณ
สารที่ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นในสิ่งขับถ่ายนอกจากนี้หัวแก่นตะวันยังมีวิตามินบี (Vitamin B) เหล็ก และ
แคลเซียมสูง

 

การเก็บเกี่ยวและการใช้ประโยชน์

แก่นตะวัน หัวของแก่นตะวัน หลังการเก็บเกี่ยว มีดินทรายติดมามาก ต้องนำหัวมาทำความสะอาดด้วยการล้าง (washing) หัวแก่นตะวันที่สะอาดสามารถเก็บไว้ในตู้เย็น(cold storage) ได้ประมาณ 6-8 เดือน

ส่วนที่นำมาใช้ประโยชน์ คือ เนื้อในหัว นำหัวมาปอกเปลือก (peeling) เอาผิวสีน้ำตาลออกใช้บริโภคเป็นผักสด หรือนำมาปรุงอาหารได้หลายชนิด มีศักยภาพสูงที่จะนำมาเป็นวัตถุดิบ
เพื่อแปรรูปและใช้เป็นส่วนผสมของอาหารเสริมสุขภาพ เหมาะเป็นอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานและอาหารสำหรับผู้ต้องการควบคุมน้ำหนัก เพราะไม่ให้พลังงานแก่ร่างกาย

 

ที่มา : http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/4041/jerusalem-artichoke-%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน